entropija

entropija
entropija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Izoliuotos sistemos būseną nusakanti funkcija, išreiškianti šios sistemos reiškinių negrįžtamumą. Kuo didesnė entropija, tuo nepastovesnė ekosistema laike ir erdvėje. Matematiškai aprašoma Šenono lygtimi. Didžiausias entropijos laipsnis būdingas degraduojančioms ekosistemoms. atitikmenys: angl. entropy vok. Entropie, f rus. энтропия, f

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • entropija — entròpija ž DEFINICIJA 1. fiz. termodinamička funkcija stanja (simbol S), mjeri degradaciju unutrašnje energije sistema u smislu da se ta energija više ne može iskoristiti za kakav koristan rad; entropija izoliranog sistema (onog koji ne… …   Hrvatski jezični portal

  • entròpija — ž 1. {{001f}}fiz. termodinamička funkcija stanja (simbol S), mjeri degradaciju unutrašnje energije sistema u smislu da se ta energija više ne može iskoristiti za kakav koristan rad; jedinica: joule po kelvinu (simbol J/K) 2. {{001f}}stanje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • entropija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Informacijos teorijoje – tyrimo ar bandymo rezultato neapibrėžtumo matas. atitikmenys: angl. entropy vok. Entropie, f rus. энтропия, f pranc. entropie, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • entropija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, apibūdinama tuo, kad jos diferencialas dS elementariojo grįžtamojo pusiausvirojo vyksmo metu lygus sistemai suteikto be galo mažo šilumos kiekio …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • entropija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, medžiagos vidinės struktūros netvarkingumo matas. atitikmenys: angl. entropy rus. энтропия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • entropija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. entropy vok. Entropie, f rus. энтропия, f pranc. entropie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • entropija — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, apibūdinanti šilumos mainų tarp sistemos ir aplinkos vyksmo kryptį, taip pat savaiminių vyksmų kryptį izoliuotoje sistemoje. Matavimo vienetas – džaulis kelvinui… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • entropíja — e ž (ȋ) fiz. termodinamična količina, ki nastane iz nič pri ireverzibilnih spremembah in se ne da uničiti: entropija plina; sprememba entropije …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • molinė entropija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Entropija, padalyta iš medžiagos kiekio. atitikmenys: angl. molar entropy vok. molare Entropie, f rus. молярная энтропия, f pranc. entropie molaire, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji entropija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Entropija, padalyta iš termodinaminės sistemos masės. atitikmenys: angl. massic entropy; specific entropy vok. spezifische Entropie, f rus. удельная энтропия, f pranc. entropie… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”